Jakie wagi podlegają legalizacji ?

Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi, które używa się do:
-Obrotu handlowego,
-Obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, czy podobnych tego typu opłat,
-Stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych,
-Monitorowania, diagnozowania i leczenia pacjenta w praktyce medycznej
-Sporządzania lekarstw,
-Analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne,
-Przy paczkowaniu towarów.

Jakie oznakowane legalizacyjne posiada waga?

Waga posiada na sobie cechy legalizacyjne, najczęściej naklejone przy tabliczce znamionowej urządzenia.

Wyróżniamy trzy główne cechy:
-Cecha roczna (liczba arabska)
-Cecha miesięczna (liczba rzymska)
-Cecha identyfikacji urzędu

Jak sprawdzić czy legalizacja wagi jest ważna ?

Legalizacja wagi jest ważna przez dwa lata od zalegalizowania w Urzędzie Miar i Wag.
Od stycznia 2018r. cechy legalizacyjne informują kiedy dokładnie kończy się ważność legalizacji.
Przykładowo:

-Arabska liczba 20 = rok 2020
-Rzymska liczba V = Maj

Stąd wynika, że legalizacja wagi kończy swoją ważność razem z końcem maja 2020 r.

Przed 2018 r. cechy legalizacyjne informowały o dacie wykonania legalizacji i od tej daty liczymy 24 miesiące.

Jakie wymagania musi spełnić waga by została zalegalizowana ?

Każda waga oddana do nas jest sprawdzana i przygotowana do legalizacji według wytycznych UMiW.
Waga musi spełnić warunki takie jak:

-Poprawność wskazań mieszcząca się w zakresie działki legalizacyjnej opisanej literką "e",
-Poprawność działania wszelkich urządzań dodatkowych takich jak kalkulacja, drukarka, drugi wyświetlacz dla klienta,
-Poprawność działania klawiatury,
-Czułość na obciążenie,
-Poprawne informacje na tabliczce znamionowej,
-Czystość urządzenia i gotowość do działania,